Tips om service og vedlikehold for alle båteiere

Når du som båtkjøper skal velge leverandør er det viktig å vurdere hvordan båten blir å eie i fremtiden. Nordkapp Boats har gjennom mange år utviklet logistikksystemer i Norge som sikrer rask levering av alle typer reservedeler.

Som Nordkappeier er du sikret oppfølging av dyktige forhandlere over store deler av landet. Nordkapp er alene om å tilby spesielle båttekniske kurs for forhandlernes serviceteknikere.

Nordkapp har selv også en egen teknisk avdeling som bistår forhandlerne og båteiere ved behov. Eget lager og verksted, åpent 52 uker i året, samt god logistikk fra fabrikken, sikrer tilgang på kompetanse og viktige komponenter dersom behovet skulle oppstå.

© 2018 Nordkapp Boats. Umbraco CMS fra MarkedsPartner